HÜSEYİN KÜÇÜK
  İBADETLER(Cuma namazı zuhr-i ahir namazı)
 

 Cuma Namazı ve Kılınışı
1 - Soru: Üç cuma namazı kılmayan kafir olur mu? Böyle bir kimse öldüğünde cenazesi üzerinde namaz kılınır mı?
Cevap: Sünen-i Ebu Davud c. l,s. 277'deki bir Hadis-i Şerifte, "Kim üç cuma (namazı kılma)yı terk ederse, Allah (cc) onun kalbi üzerine (kasvet ve nifak damgası) basar" buyurulmaktadır. Bu namazın farz olduğuna inanan ve fakat kılamayan bir şahıs, küfre nisbet olunmaz. Ancak mazeretsiz olarak kılmayanı bekleyen acı durum Hadis-i Şerifte görülmektedir.
2 - Feyziye Fetvalarından: "Cuma namazı (kılınması) caiz olmayan (küçük) bir köyün halkı, cuma günü öğle namazını cemaatle kılsalar kerahet yoktur" (H.Ec. 1/11)
Açıklaması: Şehirde veya cuma namazı kılınan köyde mahpus kalan kimselerin veya özür sahiplerinin, öğle namazlarını cuma namazından önce veya sonra cemaatle kılmaları mekruhtur. Cuma namazı kılınmayan küçük bir köyde, cemaatle öğle namazı kılmalarında kerahet yoktur.
3 - Soru: Cemaate yetişemediğimiz zaman vakit namazlarını kendi aramızda toplanıp cemaatle kılabiliyoruz. Cuma namazına yetişemediğimiz vakit ne için öğle namazını cemaatle kılamıyoruz?
Cevap: Cuma günü öğle vakti farz ve meşru kılınan namaz, ancak cuma namazıdır. Bir mazeret sebebiyle, kılınamaması halinde öğle namazı cumanın halefi olmaktadır. Bu sebeple öğle namazı cemaatsiz kılınacaktır.
4 - Soru: Erkekler, yolculuk veya herhangi bir sebepten dolayı cuma namazını geçirse, bunun yerine o günün öğle namazını kılması lazım gelir mi?
Cevap: Evet, lazım gelir.
5 - Soru: Namazlar içinde cuma namazının bedeli varmış. Bu bedel ne suretle ödenir?
Cevap: Cuma namazının bedeli öğle namazıdır. Herhangi bir sebeple cuma namazını kılamayan bir kimse, o günün öğle namazını münferiden (tek başına) kılar.
6 - Soru: Üç cuma namazını kılmayanın cenaze namazının kılınmayacağına dair Hadis-i Şerif var mıdır?
Cevap: Mazeretsiz olarak üç cuma namazını terk eden kimsenin adının münafıklar defterine yazılacağına dair Hadis-i Şerif var ise de, ölümü halinde cenaze namazının kılınmamasını emreden bir Hadis-i Şerif veya fıkhi bir hüküm yoktur.
7 - Soru: Cuma namazının ikinci rekatına yetişen kimse, birinci rekatı münferiden kılabiliyor mu? Münferiden kılmasında herhangi bir mahzur var mı?
Cevap: Farzın ikinci rekatına yetişen bir kimse, imam selam verdikten sonra kalkıp o rekatı mesbuk olarak tamamlar. Yani geri kalan rekatı cuma namazı olarak tamamlar. Yoksa rekatları dörde çıkarıp öğle namazı gibi ikmal etmez. (Büyük İslam İlmihali, Namazla ilgili bölüm, madde: 208)
8 - Soru: Bir şehir halkından bazı kimseler, cuma namazına yetişemeyenler öğle namazını cemaatle eda edebilirler mi?
Cevap: Onlar öğleyi kılacaklardır. Fakat bunda ezan ve ikamet okumadıkları gibi cemaat de teşkil edemezler.
9 - Soru: Cuma namazı kılamayan kimseler, öğle namazını hangi sebepten dolayı cemaat olup da kılamamaktadırlar?
Cevap: Bir vakitte iki ayrı namazı cemaatle kılmak olmadığı için öğleyi cemaatle kılmak caiz değildir.
10 - Soru: Cuma günü yolculuk yapılabilir mi?
Cevap: Zeval vaktinden önce veya cuma namazı kılındıktan sonra sefere çıkmakta bir mahzur yok da cuma namazı kılmakla mükellef bulunan bir kimsenin, öğle ezanı sırasında, namaz kılmadan yolculuk yapması tahrimen mekruh bulunmaktadır.
11 - Soru: Zaruret dolayısıyla, cuma namazının ilk sünnetini her zaman terk ediyorum. Bunun mahzuru nedir ve ne yapmam gerekir?
Cevap: Sünnetleri yerine getirmek Efendimiz (sav)'in şefaatine erişmeye vesile olur. Bu sebeple devamlı olarak terk etmek, bu mazhariyete set çekebilir. Bir meşgale sebebiyle önce kılamayacak olursanız, farzdan sonra mutlaka kılınız.
12 - Soru: Cuma günkü iç ezanın hükmünün ne olduğunu açıklayınız. Bazı kimseler farz diyorlar. Şayet farz ise yerinin tesbiti.
Cevap: Ezanların hepsi sünnettir.
13 - Soru: Cuma namazının farkında Kur'an-ı Kerim ne için sesli okunuyor?
Cevap: Efendimizden (sav) o şekilde tesbit edildiği için.
14 - Soru: Birçok kişiler, cuma namazının sadece farzını kılıp camiden çıkıyorlar. İki rekat farzı kılmakla cuma namazı sahih olur mu?
Cevap: Mesele, borçtan kurtulmak bakımından ele alınacak olursa, kıldığı farz sahih olur. Fakat sünnete riayet edilmeden kılınacak namazdan kamil manada bir sevap elde edilemez.
15 - Soru: Cuma namazı hakkında bilgi verir misiniz?
Cevap: Sorularınızı sırasıyla cevaplandırıyorum:
a) Cuma namazı farz-ı ayındır.
b) Cuma namazının ilk sünneti, müekked bir sünnettir.
c) Cuma namazının farzından sonra kılınan dört rekat, cumanın son sünneti olup, müekked bir sünnettir.
d) Sonra kılınan namaz "Zuhr-ı ahirdir."
e) En sonunda kılınan iki rekat ise "vaktin sünneti"dir.
16 - Soru: Cuma namazında bir kimse hutbeyi okusa, başka bir kimse de namazı kıldırsa doğru ve caiz olur mu?
Cevap: Cuma namazında hutbeyi bir kimsenin okuması, namazı başka bir kimsenin kıldırması caiz ise de namazı hatibin kıldırması evladır. (Büyük İslam İlmihali, Namaz bahsi, madde: 207)
17 - Soru: Cuma namazı kılındıktan sonra geriye kalan rekatın niyetlerini açıklar mısınız?
Cevap: Cuma namazının farzını takiben kılınan dört rekat namaza, "cuma namazının son sünnetine" diyeceksiniz. Ondan sonra kılınacak dört rekata "vaktine yetişip henüz üzerimden sakıt olmayan son öğle namazının farzına" diye niyet edeceksiniz. Daha sonra kılınacak iki rekat namaza "vaktin sünnetine" diye niyetleneceksiniz.
 Zuhr-i Ahir-Vaktin Sünneti
1 - Soru: Cuma günü, zuhr-i ahir diye kılınan namazda, her rekatta sure okunacak mı, okunmayacak mı?
Cevap: Okunması evladır. Üzerinde kaza namazı olsun veya olmasın, ihtiyata uygun olan hüküm budur.
2 - Soru: Cuma namazında zuhr-ı ahir diye niyet ettiğimiz dört rekatlı namazın üçüncü dördüncü rekatında zammı sure okunur mu?
Cevap: Okumamak da caiz olup, okumak efdaldir. Geniş bilgi için Büyük İslam İlmihali, Namazla ilgili bölüm, madde: 196/6'yi tetkik ediniz.
3 - Soru: Cumanın zuhr-i ahirinde kaamet yapılıp zammı sure okunacak mı?
Cevap: Zuhr-ı ahirde kaamet getirilmez. Kazası olsun veya olmasın, zuhr-ı ahirin her rekatında sure okunması evladır.
4 - Abdürrahim Fetvalarından: "Cuma namazının farzını kılınca zuhr-ı ahir için kaamet getirmek lazım olmaz" (H.Ec. 1/14)
5 - Soru: Cuma namazının son sünnetini takiben kılınan zuhr-ı ahirin her rekatında sure okunacak mı?
Cevap: Bahsi geçen namazın her rekatında Fatiha'dan sonra sure (veya ayet) okunması evladır.
6 - Soru: Bazı vilayetlerde (Kayseri gibi) cuma namazlarında iki rekat farzdan sonra dört rekat bir, iki rekat da bir olmak üzere toplam altı rekat namaz kılıp camiden çıkıyorlar. Acaba terkettikleri namaz, cuma namazının son sünneti mi, yoksa zuhr-ı ahir namazı mıdır? Bu terk işi doğru bir hareket midir? 
Cevap: Bu gibi yerlerde terkedilen namaz, "zuhr-ı ahir"dir. Bu namazı terketmektense kılınması evla ve ihtiyata uygun bir hareket olur. (Bu mevzuda geniş bilgi almak isterseniz. Ö.Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali adlı eserinin Namazla alakalı bölümünün madde 196/6'yi okumanızı tavsiye ederiz.)
7 - Soru: Cuma günü kılınan zuhr-ı ahir namazı sünnet gibi mi kılınacak?
Cevap: Bazı kitaplarda, "kaza namazı olan kimse, zuhr-ı ahiri farz gibi kılar, kazası bulunmayan bir şahıs da nafile namaz gibi eda eder" deniliyorsa da, kazası olsun veya olmasın, bu namazı nafile gibi eda etmek evladır. Yani her dört rekatta Fatiha'dan sonra sure (veya ayet) okumalıdır. Şayet Üzerinde kaza namazı varsa, okuyacağı sure namaza zarar vermez. Kazası yoksa zuhr-ı ahir niyetiyle kılacağı namaz, nafile yerine geçeceğinden sure okunması vacib olur. (Halebi Sağir, cuma namazı bahsi)

 
  Bugün 2 ziyaretçi (25 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Hüseyin Küçük'ün Profili
Hüseyin Küçük'ün Facebook Profili
Profil Kartını Oluştur