HÜSEYİN KÜÇÜK
  .BADETLER( Vitir ve bayram namazı)
 

  Vitir Namazı
1 - Soru: Vitir namazının farz, vacib veya sünnet olduğu söyleniyor. Bu hususta ne dersiniz?
Cevap: Vitir namazı için "Vacib" hükmü Hanefi mezhebine göre en sahih bir rivayet olmaktadır. Bir Hadis-i Şerifte, "Muhakkak ki Allah (cc) size bir namazı ziyade kıldı. O, Vitir'dir. Onu yatsı ile sabah namazı arasında kılınız" buyrulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte, "Vitir, her Müslüman üzerine vacibtir" buyrulmaktadır. Bu hadisler muvacehesinde vitrin vacib olduğu nokta-i nazarı ağırlık kazanmaktadır.
2 - Soru: Ramazan dışındaki, bir günde vitri cemaatle kılmakta bir mahzur var mıdır?
Cevap: Bunda kerahet vardır. Bu, teravih namazının dışındaki nafile namazlarda olduğu gibi, tedai (birbirini davet etmek) yolu ile olursa kerahet vardır. Bir kişiye yine vitir kılacak bir veya iki kişi uyarak cemaat olsalar bunda kerahet yoktur. Peygamber Efendimiz(sav), bazı günlerde, vitir namazını kılarken Hz. Aişe'ye (ra) imamlık yapmıştır. Hz. Ömer(ra), Ebu Bekir (ra)'in vefatında onu defnettikleri gün vitri cemaatle kılmışlardır. Bunlardan anlaşılmaktadır ki vitri, Ramazan dışındaki günlerde devamlı olarak cemaatle kılmak mekruhtur. Ara sıra olur ve davet yolu ile olmazsa bunda kerahatin olmayacağı görüşü hakim bulunmaktadır. (Nimetü'l-İslam, Namazla ilgili bölüm, s. 360)
3 - Soru: Vitrin üçüncü rekatinin rükuunda imama yetişen kimse, kaçırdığı rekatları kaza ederken kunut okuması gerekir mi?
Cevap: Rükua yetişmiş olunca, kunutun bulunduğu rekatta yetişmiş sayılacağından, kaçırdığı rekatları kaza ederken kunut okumaz.
4 - Netice Fetvalarından: "Vitir namazını kılan kimseye kaza niyeti ile uyulması sahih ve caiz olmaz" (H.Ec. 1/11)
5 - Soru: Vitir namazını yatsıdan önce kılan bir kimse iade eder mi?
Cevap: Vitrin yatsı namazından önce kılınması sahih olmaz. Hem vakit girmiş olacak ve hem de yatsının farzını edadan sonra kılınacaktır. (Mecmua-i Zühdiye s. 76)
6 - Soru: Vitir namazı, Ramazan'da cemaatle kılınıyor da niçin Ramazan'ın gayri günlerinde kılınmıyor?
Cevap: Sünnet bulunan teravih namazı cemaatle kılınınca, onun peşinden gelen vitir namazı da cemaatle eda edilir. Diğer günlerde son sünnet tek başına kılındığından, onun peşinde gelen vitir namazı da öyle eda edilmektedir.
7 - Soru: Vitir namazındaki rekatların hangisi farz, hangisi vacib ve hangisi sünnettir?
Cevap: Vitir namazının tamamı, Hanefi mezhebine göre vacib olup, Peygamber Efendimiz'in (sav) fi'li ile meşruiyet kazanmış bulunmaktadır.
8 - Soru: Vitir namazını Ramazan ayında cemaatle kılmanın hikmeti nedir?
Cevap: Cemaatle kılınan teravih namazına tabi olarak cemaatle eda olunmaktadır.
9 - Abdürrahim Fetvalarından: "Özrü olmaksızın vitir namazını oturarak kılan ayakta iadesi lazım gelir" (H.Ec. c. 1/14) 
Açıklama: Mazeret olmadıkça, vacip bulunan bir namazın oturarak kılınması caiz değildir. Aksi halde iadesi gerekir.
10 - Abdürrahim Fetvalarından: "Sadece yatsı namazını cemaatle kılıp teravihi kılmayan kimsenin, vitir namazını da tek başına kılması gerekir" (H.Ec. 1/14)


  Bayram Namazı
1 - Soru: Kadınların bayram namazı kılmaları caiz midir?
Cevap: Kadınların bayram namazı kılmaları borç, yani vacib değildir. Fakat camide bulunup da imama uyarak namaz kılmak isterlerse, bayram namazı kılmaları caiz görülmüştür.
2 - Soru: Bir imam, bayram namazının ikinci rekatını kılarken kıyama kalkınca Fatiha ve zammı sure okumadan tekbirleri almış olsa namaz fasid olur mu?
Cevap: İkinci rekatta zaid tekbirleri kıraatten sonraya bırakmak evladır. Fakat kıraetten önce alınacak olsa da caizdir. Sadece evla olan yol terk edilmiş olur. Namazın bozulması sözkonusu değildir. (Nurü'l-İzah)
3 - Soru: Kuduri kitabının Bayram namazı bahsinde, namaza giderken koku kullanmak müstehabtır, diyor. Acaba kolonya kullanılsa bu sünnet yerine gelmiş olur mu?
Cevap: Kokunun alkolsüz bir seans olması gerekir. Kolonya, racih olan kavle göre, temiz değildir.
4 - Soru: Beratsız camide cuma ve bayram namazı kılınmaz deniliyor. Berat nedir? Nereden alınır? Bir köyde iki cami var. Biri beratlı, diğeri değil. Beratlı olmayan camide cuma ve bayram namazı kılınamaz mı?
Cevap: Veliyyü'l-emr tarafından yazılı veya şifahi olarak verilen cuma ve bayram namazı kıldırma müsaadesine "berat" denilmektedir. Müslüman bir devletin reisinden veya Müslümanların intihap ettikleri halif-i müsliminden alınması yahut bunun tayin ettiği kimse tarafından verilmesi gerekir.
5 - Soru: İmam, bayram namazlarından birinde, ilk rekatta bayramın zait tekbirlerini unutup Fatiha'nın bir kısmını okuduktan sonra tekbirleri almadığını hatırlasa ne yapar?
Cevap: Tekbirleri alır ve Fatiha'yı yeniden okur, namazın sonunda sehiv secdesi yapar.
6 - Soru: Bayram namazı kimlere vacibtir?
Cevap: Cuma namazının farz olduğu kimselere; erkek, hür, mukim ve sıhhati yerinde bulunan, gözleri ve ayakları selamette bulunan mü'minlere vacib bulunmaktadır.
7 - Soru: Kendi başına namaz kılan kimsenin, imamın aşikare okuduğu namazlarda dilerse kıraeti açıktan okuyacağını biliyoruz. Cuma veya bayram namazı gibi cehren okunan namazların ikinci rekatında imama uymuş olan bir kimse, kaçırdığı rekatı kaza etmek için kalktığında kıraeti açıktan okuyabilir mi? 
Cevap: Cuma veya bayram namazlarında mesbuk bulunan bir kimse, yetişemediği birinci rekatı kaza için kalktığında, dilerse kıraeti açıktan okuyabilir. Bunda muhayyerlik (dilediği tercihi yapma salahiyeti) vardır.
8 - Soru: Bayram namazından imama birinci rekatın rükuunda yetişen kimse zait tekbirleri nasıl eda etmelidir?
Cevap: Bu kimse, ayakta iken iftitah tekbirini alır. İmama rükuda yetişebileceğini bilirse bayram namazının zaid tekbirlerini de ayakta iken alır. İmama rükuda yetişemeyeceği takdirde iftitah tekbirinden sonra rükua varır ve rükudaki tesbihlere bedel olarak, el kaldırmadan, bu zaid tekbirleri alır. Çünkü rüku için kıyam hükmü vardır. Vacib olan tekbirleri eda etmek, mesnun olan tesbihleri okumaktan evladır. Eğer imam, onun tekbirleri aldığı sırada rükudan başını kaldıracak olursa, geri kalan tekbirler muktedinin üzerinden sakıt olur.
9 - Soru: İmama birinci rekatta yetişemeyen bir kimse, teşrik tekbirlerinin alınmasını nasıl yapacaktır?
Cevap: Mesbuk olan bir kimse, teşrik tekbirlerini kaçırdığı rekatları kaza ettikten sonra alacaktır. Şayet bu lazimeyi hatırlayamaz veya dalgınlık olursa, namazı fasid olmaz.
10 - Soru: İmamın üzerinde sehiv secdesi varsa, teşrik tekbirlerini ne zaman alır?
Cevap: Önce sehiv secdesini yapar; daha sonra teşrik tekbirlerini okur.
11 - Soru: İmam ihramlı bir kimse olursa, önce teşrik tekbirlerini mi alacak, yoksa telbiye mi okuyacaktır?
Cevap: Önce teşrik tekbirini okuması lazımdır. Bu tekbirler vacib ve namaza muttasıl bulunduğu için telbiyeden önce eda edilmesi gerekir.

 
  Bugün 2 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Hüseyin Küçük'ün Profili
Hüseyin Küçük'ün Facebook Profili
Profil Kartını Oluştur